Protecting your belongings

  • občutljive predmete, kot so steklo, kristal ali keramika, obložimo z ustreznimi zaščitnimi materiali, zavijemo v krčljivo folijo in zložimo v selitveno PVC embalažo ter založimo s peno
  • obleke preselimo obešene na obešalnikih v posebnih omarah ali v namenski kartonski embalaži z vgrajenim sistemom za obešanje, tako da ostanejo čiste in nezmečkane
  • dragocenosti, umetniške slike, starine in lestence obložimo s posebnimi U- ali L-profili iz penaste mase, jih založimo s filcem in zavijemo v krčljivo folijo
  • računalnike, monitorje, računalniško opremo in telekomunikacijske napravezaščitimo s peno in folijo, ter jih zložimo v selitveno PVC embalažo, kar nam omogoča varno, preprosto in hitro upravljanje
  • knjige, fascikle in dokumentacijo razvrstimo po velikosti in teži ter jih zapakiramo v selitveno embalažo iz kartona ali PVC-ja

Protecting your belongings

  • občutljive predmete, kot so steklo, kristal ali keramika, obložimo z ustreznimi zaščitnimi materiali, zavijemo v krčljivo folijo in zložimo v selitveno PVC embalažo ter založimo s peno
  • obleke preselimo obešene na obešalnikih v posebnih omarah ali v namenski kartonski embalaži z vgrajenim sistemom za obešanje, tako da ostanejo čiste in nezmečkane
  • dragocenosti, umetniške slike, starine in lestence obložimo s posebnimi U- ali L-profili iz penaste mase, jih založimo s filcem in zavijemo v krčljivo folijo
  • računalnike, monitorje, računalniško opremo in telekomunikacijske napravezaščitimo s peno in folijo, ter jih zložimo v selitveno PVC embalažo, kar nam omogoča varno, preprosto in hitro upravljanje
  • knjige, fascikle in dokumentacijo razvrstimo po velikosti in teži ter jih zapakiramo v selitveno embalažo iz kartona ali PVC-ja

We use various modern materials for the protection of objects. It is our goal that all your belongings are moved safely and damage free.


PACKAGING

We offer a range of packaging options. PVC and carton packaging.

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY

We move furniture and equipment assembled or in the largest possible pieces that still allow for safe and damage-free movement and transportation.

STORAGE SERVICES

If you do not have enough space or you are still looking for a new location, we can offer you storage of your belongings.

PROTECTING YOUR BELONGINGS

We use various modern materials for the protection of objects. It is our goal that all your belongings are moved safely and damage free.

EQUIPMENT THAT WE USE

We use transportation carts, dollies, ramps, pallet carts, and hoisting straps that enable safe, simple, and quick manipulation with objects.